Bemiddeling en nalatenschap

Bemiddeling bij planning nalatenschap en na overlijden

Wanneer kan een bemiddelaar in erfeniskwesties ingeschakeld worden? Enkele voorbeelden.

Wenst u uw erfgenamen te betrekken bij de opstelling van uw nalatenschap? 
Stel u wenst één van uw kinderen die behoeftig is meer middelen na te laten dan de andere kinderen. Of u wenst uw nieuwe partner in de gezinswoning te laten wonen na uw overlijden. Wanneer u dit overlegt én tot een aanvaarding komt van alle betrokkenen, dan verhoogt u ongetwijfeld de kansen op een harmonieuze toekomst. Soms is de inschakeling van een bemiddelaar hier zeer nuttig.

Na een overlijden ontstaat er wrevel wat te doen met de erfenis.
Stel dat u met uw broer en zus een woning erft. U wenst deze te behouden en te verhuren, uw zus wenst deze te verkopen en uw broer wenst deze zelf in te kopen. Komt u er samen niet uit kan u best zo snel mogelijk een bemiddelaar inschakelen vooraleer dit escaleert en de rechtbank een enigste alternatief blijkt.

De successieplanning en/of de vereffening van een nalatenschap zorgen meermaals voor spanningen en zelfs ruzies binnen de familie. Een erfenisbemiddelaar helpt erflaters en/of erfgenamen om samen tot afspraken te komen rond erfrecht-thema's die hen aanbelangen. Wanneer u samen tot afspraken kan komen die door alle betrokkenen aanvaard worden dan verhoogt u ongetwijfeld de kansen op een harmonieuze toekomst. 

De bemiddeling kan desgewenst verlopen in samenspraak met uw notaris of advocaat.
Contacteer hier een bemiddelaar in uw regio.

Heeft u problemen waarbij u meent dat de situatie niet bemiddelbaar is, contacteer dan een advocaat.

Het bemiddelingstraject

 • U contacteert een bemiddelaar voor een vrijblijvend gesprek of bijkomende informatie rond bemiddeling
 • Tijdens het kennismakingsgesprek wordt jullie situatie besproken alsook de mogelijke vervolgstappen; de vergoeding komt aan bod en jullie beslissen of jullie al dan niet het bemiddelingstraject verderzetten
 • Tijdens één of meerdere vervolggesprekken worden er afspraken gemaakt
  Uw bemiddelaar informeert, adviseert, begeleidt en bemiddelt waar nodig
 • Wanneer mogelijk worden na elk gesprek de afspraken in een voorlopige overeenkomst genoteerd
 • Wanneer jullie beiden akkoord zijn wordt er een finale overeenkomst opgemaakt
 • Deze overeenkomst wordt door jullie getekend en ingediend bij de familierechtbank (optioneel)

Hoe werkt bemiddeling

 • Steeds op vrijwillige basis
 • Onder begeleiding van een opgeleide professionele bemiddelaar
 • De gesprekken blijven strikt vertrouwelijk
 • Heeft tot doel een geschil af te sluiten met een bemiddeld akkoord
 • De betrokkenen bepalen zelf de snelheid

De bemiddelaar

 • Werkt meerzijdig partijdig
 • Werkt vertrouwelijk onder "beroepsgeheim"
 • Is gespecialiseerd in zijn domein(en)
 • Maakt het conflict hanteerbaar
 • Begeleidt de communicatie
 • Heeft bij voorkeur een erkenning van de FOD Justitie

Deontologie en vorming

Professionele en gespecialiseerde bemiddelaars worden erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Bemiddelaars erkend door de Federale Bemiddelingscommissie werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming

Laat u begeleiden door een erkend bemiddelaar in familiale zaken.

Bemiddelaars erfeniskwesties

Meer dan 20 bemiddelaars in Vlaanderen & Brussel bemiddelen in erfeniskwesties. Bemiddeling verhoogt de kans op een harmonieuze toekomst.

Nogmaals bedankt voor de professionele, maar zeker ook ‘menselijke’ opvolging van ons dossier, met het nodige geduld en aandacht voor persoonlijke bekommernissen in wat voor mij toch (één van) de moeilijkste en meest ingrijpende periode(s) uit mijn leven was.

 

K.D.G.Brussel