Informatie over erven en nalatenschap

De informatie onder 'ERVEN EN NALATENSCHAP' valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat erfrecht in uw regio.

DE FAMILIERECHTBANK EN ERFENISKWESTIES

Erfeniskwesties waar u niet in der minne uitgeraakt kunnen voorgelegd worden aan de familierechtbank. De familierechter spreekt zich uit over o.a. onderstaande kwesties:

 • Nalatenschappen, schenkingen onder levenden en testamenten
 • vereffening en verdeling nalatenschap
 • inbreng in nalatenschap
 • betwisting testament
 • schenking
 • vordering tot benoeming beheerder over nalatenschap
 • vorderingen op grond van de wet tot erfregeling van kleine nalatenschappen en inzake landbouwbedrijven
 • onbeheerde nalatenschappen
 • vordering inbezitstelling door onregelmatige erfopvolgers
 • aanstelling curator
 • machtiging openbare verkoop onroerende goederen
 • machtiging openbare verkoop roerende goederen
 • vordering van algemeen legataris tot inbezitstelling nalatenschap
 • aanvraag verlenging termijnen
De burgerlijke griffie van de meeste familierechtbanken is elke werkdag open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00. Er worden enkel algemene inlichtingen verstrekt. De griffiemedewerkers mogen geen advies geven (art. 297 Ger.W.). 

Wenst u uw situatie vooraf te bespreken, contacteer dan een advocaat erfrecht.

Vraag advies aan
een advocaat erfrecht

Advocaten erfrecht

Gespecialiseerde advocaten erfrecht verspreid over 15 kantoren in Vlaanderen & Brussel staan u bij met juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.