Advocaat erfrecht

Advocaten erfrecht bij erfenis & nalatenschap
Juridisch advies & bijstand in uw regio

De verdeling van de erfenis na een overlijden is heel dikwijls een bron van conflict tussen familieleden. Ruzies en discussies over wie waar recht op heeft staan dan een serene afhandeling in de weg.

De planning van een nalatenschap kan daarentegen veel conflicten voorkomen.

Uw advocaat kan zowel bij het plannen van de nalatenschap als na het overlijden, wanneer de erfenis verdeeld moet worden, een belangrijke adviserende rol spelen. Vooraleer naar de rechtbank te trekken zal getracht worden de zaak in der minne te regelen.

Wanneer de situatie blokkeert of escaleert kan uw advocaat door middel van een dagvaarding de vereffening en verdeling vragen aan de rechtbank. Afhankelijk van de complexiteit van de kwestie zal het vervolg van de procedure korter of langer zijn.

Conflicten over de erfenis kunnen heel divers zijn. Mogelijk is er een vermoeden dat één of meerdere van de erfgenamen al eerder een substantieel bedrag verkregen heeft. Kan dit in rekening gebracht worden om de verdere verdeling evenwichtig te laten verlopen? De discussie kan ook gaan over het al dan niet verwerpen van de nalatenschap. Soms zijn er teveel schulden en is het beter om een nalatenschap te verwerpen. Degene die de nalatenschap wil verwerpen dient zich daarvoor tot de rechtbank te richten.

Contacteer hier geheel vrijblijvend een advocatenkantoor met specialisatie Belgisch erfrecht in uw regio.
Erfeniskwestie in Spanje? Contacteer hier een Belgisch advocaat met specialisatie Spaans erfrecht.

Vraag juridisch advies
aan een gespecialiseerd
advocaat erfrecht.

Advocaten erfrecht

Gespecialiseerde advocaten erfrecht verspreid over 15 kantoren in Vlaanderen & Brussel staan u bij met juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.

Wat u mag verwachten van uw advocaat erfrecht

  • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
  • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
  • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
  • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
  • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.

Deontologie & vorming

Elke advocaat is in België verplicht lid van een balie, en dus van één van de Ordes van Advocaten. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België. 

Advocaten aangesloten bij de OVB werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming