Informatie over erven en nalatenschap

Alle informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'
Juridisch advies of juridische bijstand nodig m.b.t. erven en nalatenschap? Contacteer hier een advocaat erfrecht in uw regio.

De hoogte van de erfbelasting* is afhankelijk van 3 criteria

Het Wetboek van Successierechten en de Vlaamse Codex Fiscaliteit hebben voor het tarief de erfopvolgers in categorieën ingedeeld. Die indeling gebeurt op basis van de verwantschap tussen de overledene en de erfopvolgers. Hoe verder die van hem staan, hoe hoger de taxatie. De verwantschap steunt in beginsel op de bloedverwantschap. Dat is logisch als u bedenkt dat het in de eerste plaats de bloedverwanten zijn die door het Burgerlijk Wetboek tot de nalatenschap zijn geroepen.

De aanverwantschap wordt voor het successierecht (erfbelasting) niet gelijkgeschakeld met bloedverwantschap. Een aanverwante wordt tegenover de erflater als een vreemde behandeld en betaalt als legataris het tarief 'anderen' of 'vreemden'.

Een legaat dat aan twee echtgenoten toekomt, kan een verschillende taxatie ondergaan. Elk van de echtgenoten zal successierechten betalen volgens de graad van bloedverwantschap met de overledene. De ene echtgenoot is wellicht een kind van de overledene en wordt getaxeerd onder het tarief 'rechte lijn'; de andere echtgenoot is slechts een aanverwante (aangetrouwde) van de overledene en wordt bijgevolg getaxeerd onder het tarief 'anderen'.

Daarbij bestaat binnen elke categorie een progressief tarief door indeling in schijven. Hoe meer een erfgenaam of legataris verkrijgt, hoe zwaarder de heffing. Hierop zijn er een paar uitzonderingen.

Deze percentages worden berekend op het netto-aandeel dat iedere erfgenaam oflegataris krijgt, rekening houdend met zijn verwantschap tot de overledene. Voor iedere erfopvolger maakt de administratie een afzonderlijke berekening. Het Vlaamse en het Brusselse Gewest maken wel een uitzondering voor het tarief tussen 'anderen': hier wordt de belasting berekend op basis van de som van de netto aandelen. Het Brusselse Gewest hanteert zelfs deze berekening voor het tarief tussen ooms, tantes, neven en nichten.

 

Bron: Sterven en Erven - Auteur: Jos Ruysseveldt - ISBN: 9789491999086 – meer info

* erfbelasting is de nieuwe term voor successierechten, erfenisrechten, erfrechten. Op welke basis u belast wordt is afhankelijk van verschillende factoren - lees hier meer over wat u moet weten over erfbelasting.

Tarieven erfbelasting per gewest

VLAAMS GEWEST

Sinds 1 januari 2015 bevinden de Vlaamse successietarieven zich niet langer in het Wetboek Successierechten maar in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. De voorheen geldende tarieven, verminderingen en vrijstellingen werden hierin opgenomen en blijven heden nog van toepassing. Meer info over de tarieven erfbelasting / erfenisrechten / successierechten in Vlaanderen- zie Vlaamse Belastingdienst 

BRUSSELS GEWEST

Meer info over de tarieven - zie FOD Financiën

WAALS GEWEST

Meer info over de tarieven - zie FOD Financiën

Begeleiding bij uw aangifte


Vraag juridisch advies
aan een gespecialiseerd
advocaat erfrecht.

Advocaten erfrecht

Gespecialiseerde advocaten erfrecht verspreid over 15 kantoren in Vlaanderen & Brussel staan u bij met juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.