erven-nalatenschaperven-nalatenschap

Een nalatenschap sereen afhandelen?
Laat u tijdig adviseren.

PERSOONLIJK ADVIES

erven-nalatenschaperven-nalatenschap

Vragen rond familiale kwesties
bij een nalatenschap?

LEES MEER

erven-nalatenschaperven-nalatenschap

U heeft een vermoeden
dat er gelden ontvreemd werden?

JURIDISCH ADVIES

De successieplanning en/of de vereffening van een erfenis / nalatenschap zorgen in vele gevallen voor spanningen binnen de familie. Wanneer u samen tot afspraken kan komen die door alle betrokkenen aanvaard worden dan verhoogt u ongetwijfeld de kansen op een harmonieuze toekomst. Heeft u juridisch advies nodig of wenst u bijstand tijdens een procedure? Contacteer een advocaat erfrecht in uw regio.

Erfrecht & successie in een notendop

In het erfrecht komen nogal wat termen voor die niet zo alledaags zijn. Een overzicht:

 • ascendenten: de erfgenamen in rechte, opgaande lijn (ouders, grootouders enzovoort)
 • descendenten: de erfgenamen in rechte, neergaande lijn (kinderen, kleinkinderen enzovoort)
 • devolutie: de aanduiding wie de erfenis zal krijgen
 • erfenis: het vermogen van de overledene, vanuit het standpunt van de verkrijger
 • erflater of ‘de cujus’: de overleden persoon die een erfenis nalaat
 • erfgenaam: de persoon die het vermogen van de erflater verkrijgt
 • graad: trap van verwantschap tussen de overledene en de erfge¬naam
 • legaat: het voorwerp van het testament of datgene wat u via een testament verkrijgt
 • legataris: de begunstigde in het testament
 • nalatenschap: het vermogen van de overledene
 • plaatsvervulling: het optreden in de plaats, in de graad en in de rechten van de overleden bloedverwant
 • orde: de groep erfgenamen die, gebaseerd op de aard van de bloedverwantschap, een andere groep erf¬genamen uitsluit.
 • testateur: persoon die een testament opstelt

Het tarief in het successierecht (erfbelasting) wordt berekend volgens drie criteria:
a) de graad van verwantschap tussen erflater en erfopvolgers;
b) een progressief percentage dat varieert;
c) het netto-aandeel dat iedere erfopvolger krijgt.

Alles wat u moet weten over successierechten / erfenisrechten.

Tijdens ons leven kunnen we steeds het initiatief nemen om het lot van ons vermogen na overlijden te regelen: we kunnen een testament opmaken en/of overgaan tot de schenking van goederen. Lees meer over successieplanning.

Het invullen van een nalatenschap kan een lastige en soms ook zeer belangrijke taak zijn. Het verschil tussen een goed en minder goed ingevulde aangifte kan heel veel euro's verschil geven. Lees meer over de aangifte nalatenschap.

Tijdens ons leven kunnen we steeds het initiatief nemen om het lot van ons vermogen na overlijden te regelen: we kunnen een testament opmaken en/of overgaan tot de schenking van goederen. Lees meer over successieplanning.

Vraag vrijblijvend juridisch advies

Wie kan u verder helpen?

De successieplanning en/of de vereffening van een nalatenschap zorgen in vele gevallen voor spanningen binnen de familie. Wanneer u samen tot afspraken kan komen die door alle betrokkenen aanvaard worden dan verhoogt u ongetwijfeld de kansen op een harmonieuze toekomst. Lukt dit niet dan laat u zich best zo snel mogelijk bijstaan door een gespecialiseerd advocaat.

De notaris is een serene raadgever in de moeilijke momenten die volgen op een sterfgeval. Hij kan u bijstaan en oplossingen voorstellen wanneer u te maken hebt met een erfenis of testament. Meer info - www.notaris.be

De verdeling van de erfenis na een overlijden is heel dikwijls een bron van conflict tussen familieleden. Ruzies en discussies over wie waar recht op heeft staan dan een serene afhandeling in de weg. een advocaat gespecialiseerd in erfeniskwesties kan u dan verder helpen.

De successieplanning en/of de vereffening van een nalatenschap zorgen meermaals voor spanningen en zelfs ruzies binnen de familie. Een erfenisbemiddelaar helpt erflaters en/of erfgenamen om samen tot afspraken te komen rond erfrecht-thema's die hen aanbelangen. Wanneer u samen tot afspraken kan komen die door alle betrokkenen aanvaard worden dan verhoogt u ongetwijfeld de kansen op een harmonieuze toekomst. Meer over de bemiddelaar in erfeniskwesties.

Het tarief in het successierecht (erfbelasting) wordt berekend volgens drie criteria:
a) de graad van verwantschap tussen erflater en erfopvolgers;
b) een progressief percentage dat varieert;
c) het netto-aandeel dat iedere erfopvolger krijgt.

Meer info over de tarieven van de successierechten.

Kwaliteitscharter

De advocaten die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaten hebben onze 'Premium Service Garantie'  onderschreven in het kwaliteitscharter.